REGION INKHUNDLA CHIEFDOM/POLLING DIVISION POLLING STATION
HHOHHO HHUKWINI Dlangeni Nsukumbili High School
HHUKWINI Dlangeni Mkhukhuleni NCP / Lidlandla
HHUKWINI Kasiko Kasiko Emphakatsi
HHUKWINI Kasiko Kasiko Primary School
HHUKWINI Lamgabhi Lamgabhi Primary School
HHUKWINI Lamgabhi Hlobane Primary School
HHUKWINI Sitseni Gogo Center
LOBAMBA Elangeni Community Hall Emphakatsi
LOBAMBA Ezulwini Somnjalose High School
LOBAMBA Ezulwini Ezulwini Community School
LOBAMBA Ezulwini Ezulwini RS School
LOBAMBA Lobamba Emahhulumbeni
LOBAMBA Nkhanini Community Hall Emphakatsini
LOBAMBA Nkhanini Sitjeni Primary School
LOBAMBA Zabeni Gogo Centre
LOBAMBA Zabeni Mlindazwe
MADLANGEMPISI Dvokolwako / Ekuphakameni Dvokolwako High School
MADLANGEMPISI Dvokolwako / Ekuphakameni Manzana Nazarene Primary
MADLANGEMPISI Ekukhulumeni/Mandlangempisi Gogo Centre
MADLANGEMPISI Ekukhulumeni/Mandlangempisi Madlangempisi High School
MADLANGEMPISI Gucuka Emphakatsi
MADLANGEMPISI Mavuka Mavula Primary School
MADLANGEMPISI Nyonyane/Maguga Maguga High School
MADLANGEMPISI Tfuntini/Buhlebuyeza Zwide Primary School
MADLANGEMPISI Tfuntini/Buhlebuyeza Buhlebuyeza Primary School
MADLANGEMPISI Tfuntini/Buhlebuyeza Manzana Nazarene Primary
MADLANGEMPISI Tfuntini/Buhlebuyeza Nkambeni Primary School
MADLANGEMPISI Zandondo Zandondo Primary School
MADLANGEMPISI Zandondo Evangelical Church
MAPHALANENI Dlozini Ararati Primary School
MAPHALANENI Madlolo KuMadlolo Emphakatsi
MAPHALANENI Maphalaleni Mabheleni Primary School
MAPHALANENI Maphalaleni Machegwini School
MAPHALANENI Mcengeni Mcengeni NCP/ Lidladla
MAPHALANENI Mfeni Emphakatsi
MAPHALANENI Nsingweni Nsingweni Old Inkhundla
MAPHALANENI Nsingweni Sobandla School
MAYIWANE Herefords Herefords High School
MAYIWANE Mavula Mavula Primary School
MAYIWANE Mavula Mavula Primary School
MAYIWANE Mfasini Holiness Church
MAYIWANE Mkhuzweni Mkhuzweni Primary School
MAYIWANE Mkhuzweni Mayiwane High Church
MAYIWANE Mkhuzweni ApostleChurch
MBABANE EAST Fontein St Marks Primary/High School
MBABANE EAST Fontein Fonteyn Pre-School
MBABANE EAST Mdzimba/Lomfokati Mbuluzi Primary School
MBABANE EAST Mdzimba/Lomfokati Zamani Primary School
MBABANE EAST Msunduza KaBoyce School
MBABANE EAST Msunduza Mqolo Primary School
MBABANE EAST Msunduza Msunduza Hall
MBABANE EAST Sidwashini Makholokholo Center
MBABANE EAST Sidwashini Qedusizi Primary School
MBABANE EAST Sidwashini Sebenta Center
MBABANE EAST Sidwashini Woodlands School
MBABANE WEST Mbangweni Bahai School
MBABANE WEST Mbangweni Mbangweni Primary School
MBABANE WEST Mbangweni Mangwaneni NCP/Libandla
MBABANE WEST Manzana Mbabane Central High School
MBABANE WEST Nkwalini Red Cross
MBABANE WEST Nkwalini Zone 2 Church
MBABANE WEST Nkwalini Nkwalini Primary School
MBABANE WEST Nkwalini Africa Continental Mission (ACM)
MBABANE WEST Nkwalini Africa Continental Mission (ACM)
MHLANGATANE Emalibeni Gogo Centre
MHLANGATANE Mangweni Mangweni Hig School
MHLANGATANE Mphofu Ekujabuleni School
MHLANGATANE Mphofu EGushede
MHLANGATANE Ndvwabangeni Mhlangatane Nazarene Primary School
MHLANGATANE Ndvwabangeni Mdlawini Primary School
MHLANGATANE Nhlanguyavuka Nhlanguyavuka Primary School
MHLANGATANE Nyakatfo Emphakatsi
MHLANGATANE Sidvwashini Gogo Centre
MHLANGATANE Zinyane Zinyane Primary School
MOTSHANE Kupheleni Londunduma High School
MOTSHANE Kupheleni Ngwenya Village
MOTSHANE Mpolonjeni New Life Private School
MOTSHANE Mpolonjeni St. Johns School
MOTSHANE Mpolonjeni Ntambande Church
MOTSHANE Mpolonjeni Ezulwini Valley Primary
MOTSHANE Nduma Motshane High School
NDZINGENI Bulandzeni Bulandzeni Community School
NDZINGENI Bulandzeni Mgululu Primary School
NDZINGENI Kwaliweni Enkonyeni High School
NDZINGENI Ludlawini Mphondla Primary School
NDZINGENI Meleti Mpumalanga Primary School
NDZINGENI Mgungundlovu Emphakatsi
NDZINGENI Mgungundlovu Nazarene Church
NDZINGENI Mvuma Mvuma Primary School
NDZINGENI Ndzingeni Ndzingeni Nazarene Primary School
NDZINGENI Ndzingeni KaLaNyandza Primary School
NDZINGENI Nkamanzi Nkamanzi Primary School
NDZINGENI Nkamanzi Geza Primary School
NDZINGENI Ntsanjeni Emphakatsi
NKHABA Ejubukweni Ejubukweni Primary School
NKHABA Ekuvinjelweni Malandzela Primary School
NKHABA Ekuvinjelweni Mnyokane Primary School
NKHABA Malanti Malanti Primary School
NKHABA Nkhaba Hawane Primary School
NKHABA Nkhaba Nkaba Old Inkhundla
NTFONJENI Emvembili Hhohho AME School
NTFONJENI Hhelehhele Hhelehhele Nazarene Primary School
NTFONJENI Hhelehhele Lufafa Primary School
NTFONJENI ka-Hhohho eZibonele Pre-School
NTFONJENI KaNdwandwa Gogo Centre
NTFONJENI Lomshiyo Ntfonjeni Primary School
NTFONJENI Mshingishingini Mshingishingini Emphakatsi
NTFONJENI Mshingishingini Mshingishingini Primary School
NTFONJENI Vusweni Ekudvwaleni School
NTFONJENI Vusweni Vusweni Nazarene Primary
PIGGS PEAK Bulembu (Luhhumaneni 1) Malanda Hall
PIGGS PEAK Luhhumaneni/kaNdeva Luhhumaneni Primary School
PIGGS PEAK Luhlangotsini Lutheran Primary School
PIGGS PEAK Luhlangotsini St Amedius School
PIGGS PEAK Nginamadvolo Kukhanyeni Church
PIGGS PEAK Nginamadvolo Nginamadvolo Primary School
PIGGS PEAK Nsangwini Magobondvo High School
PIGGS PEAK Nsangwini Mbeka High School
PIGGS PEAK Piggs Peak Town Council/Magistrate Court
SIPHOCOSINI Luhlendlweni Gogo Centre
SIPHOCOSINI Mantabeni Bhekephi primary School
SIPHOCOSINI Mantabeni Hlabazonke Primary School
SIPHOCOSINI Sigangeni Sigangeni High School
SIPHOCOSINI Siphocosini All Saints Primary School
SIPHOCOSINI Siphocosini Masibekela High School
SIPHOCOSINI Siphocosini Siphocosini High School
TIMPHISINI Emvembili Gogo Center
TIMPHISINI Hhohho Ndlalambi Primary School
TIMPHISINI Ludzibini Emphakatsi
TIMPHISINI Mashobeni North Emphakatsi
TIMPHISINI Mashobeni North Mlumati Primary School
LUBOMBO DVOKODVWENI Hlane Dlalisile Primary School
DVOKODVWENI Malindza Malindza High School
DVOKODVWENI Malindza Mpaka High School
DVOKODVWENI Malindza Nsulutane Primary School
DVOKODVWENI Mdumezulu Gogo Centre
DVOKODVWENI Mhlangatane (Mdumezulu) Dvokodvweni Primary School
DVOKODVWENI Njabulweni (Malindza) Njabulweni Primary School
DVOKODVWENI Ntandweni (Malindza) Ntandweni Primary School
DVOKODVWENI Ntandweni (Malindza) Mbadlane World Vision
GILGALI Bulunga Nazarene Church
GILGALI Etjedze (Macetjeni) Khuzwayo Primary School
GILGALI Hlutse Hlutse High School
GILGALI Hlutse Sikhandzabantfu Primary
GILGALI Mabondvweni(Macetjeni) Mabondvweni Primary School
GILGALI Macetjeni Gilgal Primary School
GILGALI Sigcaweni West Sigcaweni Primary School
GILGALI Vikizijula Duze Primary School
GILGALI Vikizijula Phonjwane Primary School
LOMAHASHA Lomahasha Lomahasha Central High School
LOMAHASHA Lomahasha Mafusini School
LOMAHASHA Lomahasha Mbokojweni Primary School
LOMAHASHA Lomahasha Nkalashane School
LOMAHASHA Shewula Majembeni Primary School
LOMAHASHA Shewula Mbhandzamane Primary School
LOMAHASHA Shewula Shewula/Kuthuleni Primary School
LUBULI Cantebury Cantebury Hall
LUBULI KaVuma Mbutfu Primary School
LUBULI Mabantaneni Lubuli High School
LUBULI Mabantaneni Ndzevane School
LUBULI Ntuthwakazi Maja Primary School
LUBULI Ntuthwakazi Ntuthwakazi Primary School
LUGONGOLWENI kaLanga Emphakatsi Community Hall
LUGONGOLWENI kaLanga kaLanga etitolo (Pre-School)
LUGONGOLWENI kaLanga Matsetsa Nazarene School
LUGONGOLWENI kaLanga Matsetsa School for the Deaf
LUGONGOLWENI kaLanga Nyambo Primary School
LUGONGOLWENI kaLanga Purity School
LUGONGOLWENI Makhewu Good Shepherd Primary School
LUGONGOLWENI Mlindazwe Mlindazwe Primary School
LUGONGOLWENI Mlindazwe Mhlumeni Nazarene
LUGONGOLWENI Mlindazwe St. Boniface Primary School
LUGONGOLWENI Sitsatsaweni Sitsatsaweni Primary School
MATSANJENI NORTH Lukhetseni Mavalela Primary School
MATSANJENI NORTH Lukhetseni Mnyafula Primary School
MATSANJENI NORTH Mambane Lucaceni Primary School
MATSANJENI NORTH Mambane Mambane Primary School
MATSANJENI NORTH Maphungwane kaNtuli shops (Play Ground)
MATSANJENI NORTH Maphungwane Loyiwe Primary School
MATSANJENI NORTH Maphungwane Mphundle High School
MATSANJENI NORTH Tikhuba ST. Johns Primary School
MATSANJENI NORTH Tikhuba Tikhuba High School
MHLUME Mafucula Mafucula Primary School
MHLUME Mafucula Ekuhlamukeni School
MHLUME Mafucula Maphiveni NCP/ Lidladla
MHLUME Mhlume Mhlume Hall
MHLUME Simunye Ngomane Hall
MHLUME Simunye Simunye Hall
MHLUME Tambankulu Tambankulu Hall
MHLUME Tsambokhulu Tsambokhulu Primary School
MHLUME Tshaneni Tshaneni Hall
MHLUME Vuvulane Vuvulane Hall
MPOLONJENI KaShoba Nhlabeni Primary School
MPOLONJENI Mpolonjeni Mpolonjeni NCP/ Lidladla
MPOLONJENI Mpolonjeni Siphoso Primary School
MPOLONJENI Mpolonjeni St Augustine Primary School
MPOLONJENI Ndzangu Ndzangu Lutheran Primary School
MPOLONJENI Ngcina Ngcina Primary School
MPOLONJENI Sigcaweni East Sigcaweni East Emphakatsi
NKILONGO Crooks Plantations Crooks Hall
NKILONGO Gamula Community Hall Emphakatsi
NKILONGO Illovo/Mayaluka Mayaluka Hall
NKILONGO Lunkutfu Community Hall Emphakatsi
NKILONGO Nkhanini/Lusebeni Nkhanini Primary School
NKILONGO Phafeni Big-Bend High School
SIPHOFANENI kaMkhweli Emnotfweni Primary School
SIPHOFANENI kaMkhweli KaMkhweli Primary School
SIPHOFANENI kaMkhweli Siphofaneni High School
SIPHOFANENI Madlenya Madlenya Primary School
SIPHOFANENI Madlenya Siphofaneni Primary School
SIPHOFANENI Maphilingo Othandweni Primary School
SIPHOFANENI Mphumakudze Mphaphati Primary School
SIPHOFANENI Mphumakudze Mphumakudze Primary School
SIPHOFANENI Nceka Sinceni Mission Primary School
SIPHOFANENI Ngevini Mhlambanyatsi Primary School
SIPHOFANENI Ngevini Sibetsaphi Primary School
SIPHOFANENI Tambuti Tambuti Primary School
SITHOBELA Luhlanyeni Evangelical Church
SITHOBELA Luhlanyeni Lavundlamanti High School
SITHOBELA Mamisa Mamisa Primary School
SITHOBELA Mamisa St Loretta Primary School
SITHOBELA Nkonjwa Mabhensane Primary School
SITHOBELA Nkonjwa Makhwekhweti Primary School
SITHOBELA Nkonjwa Maloyi Primary School
SITHOBELA Nkonjwa Nkonjwa Primary School
SITHOBELA Nokwane Emphelandzaba High School
SITHOBELA Nokwane Letindze Primary School
MANZINI KUKHANYENI Bhekinkhosi Bhekinkhosi Holy Church
KUKHANYENI Maliyaduma Maliyaduma Primary School
KUKHANYENI Mbeka Mbeka NCP/Pre-School
KUKHANYENI Mkhulamini Mphembekati Primary School
KUKHANYENI Nkiliji Nkiliji Primary School
KUKHANYENI Nkiliji Matete eGushede
KUKHANYENI Nswaceni Ekukhanyeni Primary School
KUKHANYENI Nyakeni Salukazi Methodist Primary
KUKHANYENI Nyakeni Seven Holy Founders Primary
KWALUSENI Kwaluseni Kwaluseni Central Primary School
KWALUSENI Kwaluseni Kwaluseni Infant Primary School
KWALUSENI Kwaluseni Mondson Hall
KWALUSENI Kwaluseni Mbikwakhe Primary School
KWALUSENI Logoba Gogo centre (Emphakatsi)
KWALUSENI Logoba Housing Office (New Village)
KWALUSENI Mhlane Matsapha Government School
KWALUSENI Mhlane Mhlane Gogo Center
LAMGABHI Dvudvusini Kuthokozeni Primary School
LAMGABHI Emhlangeni Mhlangeni Primary School
LAMGABHI Lamgabhi Nyandza High School
LAMGABHI Luhleko Luhleko Community School
LAMGABHI Nhlulweni Othandweni Pre-School
LOBAMBA LOMDZALA Kufinyeni Kufinyeni Gogo Centre
LOBAMBA LOMDZALA Kufinyeni St Andrews Primary School
LOBAMBA LOMDZALA Luyengo Usuthu Mission School
LOBAMBA LOMDZALA Mahlanya Bethany Mission Primary School
LOBAMBA LOMDZALA Mahlanya Mahlanya Primary School
LOBAMBA LOMDZALA Ngwenyameni Ngwenyameni Primary School
LUDZELUDZE Kudzeni Kudzeni Gogo Center
LUDZELUDZE Lozitha Cinisweni Primary School
LUDZELUDZE Lozitha Lozitha High School
LUDZELUDZE Mbekelweni Empholi School
LUDZELUDZE Mbekelweni Mbekelweni Lutheran High School
LUDZELUDZE Mbekelweni Sihhohhweni Pre-School
LUDZELUDZE Nkamanzi Nkamanzi Community Hall(Emphakatsi)
LUDZELUDZE Zombodze Ludzeludze Primary School
LUDZELUDZE Zombodze Zombodze High School
MAFUTSENI Bhudla Bhudla Primary School
MAFUTSENI Luhlokohla Luhlokohla Primary School
MAFUTSENI Mafutseni Ekuthokozeni Primary School
MAFUTSENI Mafutseni Mafutseni RC Primary School
MAFUTSENI Mafutseni Ngogola Worth Church
MAFUTSENI Ngculwini Mhubhe High School
MAFUTSENI Timbutini Vulamehlo Primary School
MAFUTSENI Timbutini World Vision Hall
MAHLANGATSHA Bhahwini Nyatsini Primary School
MAHLANGATSHA KaZulu Nyatsini Primary School
MAHLANGATSHA Ludvondvolweni Dzanyana Primary School
MAHLANGATSHA Luzweleni Ntfungula Primary School
MAHLANGATSHA Mambatfweni Mavovokati Primary School
MAHLANGATSHA Mambatfweni Sibovu RDA
MAHLANGATSHA Bhahwini Nyatsini Primary School
MAHLANGATSHA KaZulu Nyatsini Primary School
MAHLANGATSHA Ludvondvolweni Dzanyana Primary School
MAHLANGATSHA Luzweleni Ntfungula Primary School
MAHLANGATSHA Mambatfweni Mavovokati Primary School
MAHLANGATSHA Mambatfweni Sibovu RDA
MAHLANGATSHA Mambatfweni Mgomfelweni NCP
MAHLANGATSHA Mambatfweni Mbita Primary School
MAHLANGATSHA Mambatfweni New Hebron Primary School
MAHLANGATSHA Mpolonjeni Kuphakameni Primary School
MAHLANGATSHA Nciniselweni Gogo Centre
MAHLANGATSHA Ndzeleni Ndzeleni Primary School
MAHLANGATSHA Nsangwini Emachaweni AEC
MAHLANGATSHA Sigcineni Sigcineni Primary School
MAHLANGATSHA Sigcineni Zamani Primary School
MANGCONGCO Dwalile Dwalile School
MANGCONGCO Mabhukwini Mafutseni West Hall
MANGCONGCO Mabhukwini Mafutseni West Hall
MANGCONGCO Mangcongco/Zenukeni Mangcongco Primary School
MANGCONGCO Sandlane/Ekuthuleni Malutha Near Teachers Quarters
MANGCONGCO Sandlane/Ekuthuleni Osuthu Methodist Primary School
MANZINI NORTH Dwaleni Lomadvokola Primary School
MANZINI NORTH Makholweni Hillside School Hall
MANZINI NORTH Makholweni Sobhuza Clinic
MANZINI NORTH Manzini Central Manzini Central High School/Mfanyana Hall
MANZINI NORTH Mnyenyweni Madvonsa Free Evangelical Church
MANZINI NORTH Mzimnene Mzimnene Emphakatsini (Emagomini)
MANZINI NORTH St Pauls St Pauls NCP/Lidladla
MANZINI SOUTH Mhobodleni Manzini Nazarene High
MANZINI SOUTH Mjingo Mjingo High School
MANZINI SOUTH Moneni FEA Pre-School
MANZINI SOUTH Ngwane Park Ngwane Park High School
MANZINI SOUTH Tincancweni Tincancweni NCP/Lidladla
MHLAMBANYATSI Bhunya Bhunya Hall
MHLAMBANYATSI Bhunya Fire Station C1
MHLAMBANYATSI Dingizwe Dingizwe Primary School
MHLAMBANYATSI Lundzi Gogo Centre
MHLAMBANYATSI Lundzi Lundzi Primary School
MHLAMBANYATSI Lundzi Mpuluzi High School
MHLAMBANYATSI Mbangave Intuthuko Primary School
MHLAMBANYATSI Mlindazwe Mgotjane Primary School
MHLAMBANYATSI Mlindazwe Mlindazwe High School
MHLAMBANYATSI Zondwako Maphakamele Primary School
MHLAMBANYATSI Zondwako Zondwako Primary School
MKHIWENI Dvokolwako Jabulane NCP/Lidladla
MKHIWENI Dvokolwako Mbuluzi Methodist Primary School
MKHIWENI Dvokolwako Mliba High School (E Japan)
MKHIWENI Khuphuka Khuphuka Primary School
MKHIWENI Kutsimuleni Emganwini Egushede Hall
MKHIWENI Kutsimuleni Lamawandla High School
MKHIWENI Kutsimuleni Sidvokodvo Primary School
MKHIWENI Likima Mnjoli Primary School
MKHIWENI Mbelebeleni Gogo Centre
MKHIWENI Mbelebeleni Mbelebeleni NCP/Lidladla
MTFONGWANENI Gundvwini Gundvwini Primary School
MTFONGWANENI Lesibovu (Gundvwini) Lomveshe Primary School
MTFONGWANENI Hlane/Bulunga Hlane/Bulunga Primary School
MTFONGWANENI Lwandle Bugeleni Primary School
MTFONGWANENI Lwandle Emphakatsi
MTFONGWANENI Ndlandlameni Assemblies of God Church
MTFONGWANENI Ndlandlameni Mkhuzweni Primary School
NGWEMPISI Bhadzeni 1 Christian Revival Church
NGWEMPISI Dladleni 1 Mhlatane Primary School
NGWEMPISI Macudvulwini Mbeka Primary School
NGWEMPISI Ngcoseni Ngcoseni Central High School
NGWEMPISI Velezizweni Kukhulumeni Primary School
NGWEMPISI Velezizweni Mankayane High School
NGWEMPISI Velezizweni Velezizweni Primary School
NHLAMBENI Masundvwini Gogo Centre (KaShali)
NHLAMBENI Masundvwini Masundvwini Primary School
NHLAMBENI Mphankhomo Nhlambeni Inkhundla
NHLAMBENI Ngonini Mtfonjeni High School
NHLAMBENI Njelu Nhlambeni Community
NKOMIYAHLABA Eni Gogo Centre
NKOMIYAHLABA Ngcayini Gogo Centre
NKOMIYAHLABA Nsenga New Mbuluzi Primary School
NKOMIYAHLABA Nsingweni Sisekelweni Church
NKOMIYAHLABA Ntunja Gogo Centre
NKOMIYAHLABA Sankolweni Gogo Centre
NKOMIYAHLABA Sibuyeni Sibuyeni Primary School
NKOMIYAHLABA Sigombeni Lomngeletjane Primary School
NKOMIYAHLABA Vusweni Vusweni Primary School
NTONDOZI Gebeni Gebeni High School
NTONDOZI Gebeni Gebeni Primary School
NTONDOZI Khalangilile Khalangilile Primary School
NTONDOZI Mphini Mphini Primary School
NTONDOZI Ncabaneni Ncabaneni High School
NTONDOZI Ndinda Makhungutsha Primary School
NTONDOZI Ndinda Ndinda Primary School
NTONDOZI Ndlinilembi Church of God
NTONDOZI Ntondozi Makhungutsha Primary School
NTONDOZI Ntondozi Ntondozi Primary School
PHONDO Bhadzeni 2 Gogo Centre
PHONDO Bhadzeni 2 Mponono Primary Centre
PHONDO Khabonina Khabonina NCP/Lidladla
PHONDO Lushikishini Nokuthula High School
PHONDO Lushikishini Tentele Primary School
PHONDO Mahhashini Gugwini Primary School
PHONDO Mgazini Nkanyezini Primary School
PHONDO Mgazini Phumtile Primary School
SHISELWENI GEGE Dilini Magojela Primary School
GEGE Dilini Mbita Primary School
GEGE KaDinga KaDinga Primary School
GEGE KaTsembekwako Apostolic Faith Church
GEGE Mashobeni Mashobeni South Primary School
GEGE Mashobeni Vulamehlo School
GEGE Mhlahlweni Gogo Center
GEGE Mlindazwe Eric Rosen’burg School
GEGE Nshamanti Gogo Centre
GEGE Nsukazi Magubheleni Primary School
GEGE Sidwala Sidwala Lutheran
GEGE Sisingeni Dudusini Primary School
GEGE Sisingeni Jampofu Hall
GEGE Sisingeni Jampofu Hall
GEGE Siyendle Magondwane Pre-School
GEGE Siyendle Siyendle Primary School
HOSEA Bufaneni Gogo Centre
HOSEA Hhohho Emuva Gogo Centre
HOSEA KaLiba Ngozi Primary School
HOSEA Lushini Hosea Primary School
HOSEA Manyiseni Bhejisa Primary School
HOSEA Nsingizini Hluthi Central School
HOSEA Ondiyaneni Dlume Primary School
KUBUTA Ezishiyeni/Manyeveni Ekuphakameni High School
KUBUTA kaGwebu Gogo Centre
KUBUTA kaKholwane Nayini Primary School
KUBUTA kaKholwane WEM High School
KUBUTA kaMbhoke Lidladla laka ACAT
KUBUTA kaMbhoke St. Anthony Primary School
KUBUTA kaNdlovu Ekuphakameni High School
KUBUTA kaphunga KaPhunga High School
KUBUTA Kaphunga Mbosi Primary School
KUBUTA Ngobelweni World Vision Hall/Emphakatsi
KUBUTA Nhlalabantfu Kakholweni Primary School
KUBUTA Nhlalabantfu KaLamdladla Primary School
KUMETHULA Gasa Dzakasini Primary School
KUMETHULA Gasa Gogo Centre
KUMETHULA Khamsile Gogo Centre
KUMETHULA Lomfa Velebantfu High School
KUMETHULA Mbabane Gogo Centre
KUMETHULA Mbangweni Gogo Centre
KUMETHULA Mbangweni Hhohho Primary School
KUMETHULA Nkalaneni Gogo Centre
KUMETHULA Nkomonye Gogo Centre
KUMETHULA Nzameya Mzila Primary School
MASEYISINI kaDlovunga Gogo Centre
MASEYISINI KaMzizi Mlambo Primary School
MASEYISINI KaMzizi Nzongomane Primary School
MASEYISINI Masibini Tfokotani Primary School
MASEYISINI Mbilaneni Makhonza Primary School
MASEYISINI Mbilaneni Makhosini Primary School
MASEYISINI Mbilaneni Nkoneni Primary School
MASEYISINI Mbilaneni Nyamane Primary School
MASEYISINI Simemeni Mhlandle Primary School
MASEYISINI Simemeni Simemeni Pre-School
MASEYISINI Vusweni Joppa Pre-School
MATSANJENI SOUTH Bambitje Bambitje Primary School
MATSANJENI SOUTH Dinabanye Phumelela Primary School
MATSANJENI SOUTH Kwaluseni Mgamudze Primary School
MATSANJENI SOUTH Nkonka Matsanjeni Primary School
MATSANJENI SOUTH Nsalitje Gogo Centre
MATSANJENI SOUTH Qomintaba Osabeni Primary School
MATSANJENI SOUTH Qomintaba Qomintaba Primary School
MATSAMBAMA Benezer Benezer High School
MATSAMBAMA Benezer Hlathikhulu Central High School
MATSAMBAMA Benezer Mphatheni Primary School
MATSAMBAMA Bhanganoma Mavukutfu Primary School
MATSAMBAMA Kwendzeni Salem High School
MATSAMBAMA Magele New Warm Primary School
MATSAMBAMA Zenzile Zenzile NCP/Lidladla
NGUDZENI KaMbiko Mahosha Primary School
NGUDZENI KaMbiko Ngudzeni High School
NGUDZENI KaMhawu KaMhawu Primary School
NGUDZENI KaMshengu Gogo Centre
NGUDZENI Lutsini Lutsini NCP/Lidladla
NGUDZENI Mphini Mphini NCP/Lidladla
NGUDZENI Ndushulweni Ngudzeni Primary School
NGUDZENI Nokwane Lomvovo Church
NGUDZENI Phobane Gogo Centre
NKWENE Buseleni Mandulo Primary School
NKWENE Buseleni Nzeleni Primary School
NKWENE Buseleni Tholulwazi Primary School
NKWENE Hlobane Tholulwazi Primary School
NKWENE Kuphumuleni Kuphumuleni Primary School
NKWENE Nkwene Ekujabuleni Primary School
NKWENE Nkwene Gogo Centre
SANDLENI Ezibondeni/KaShiba Gogo Centre
SANDLENI kaGwegwe Gogo Centre
SANDLENI kaGwegwe Kontjingila Primary School
SANDLENI kaGwegwe Mbowane Primary School
SANDLENI kaGwegwe Sandleni Primary School
SANDLENI Ngololweni Gogo Centre
SANDLENI Ngololweni Ngololweni Primary School
SANDLENI Nhletjeni Mafu Church (epostoli)
SANDLENI Nhletjeni High School Nhletjeni High School
SANDLENI Nkhungwini Nkhungwini Primary School
SHISELWENI I Dumenkhungwini Welcome Primary School
SHISELWENI I Eposini St. Juliana Primary School
SHISELWENI I Hhuhhuma Masiphula Primary School
SHISELWENI I Mabonabulawe Masiphula Primary School
SHISELWENI I Manyandzeni Mantambe Primary School
SHISELWENI I Mchinsweni Mantambe Primary School
SHISELWENI I Zikhotheni Paradise Primary School
SHISELWENI I Zikhotheni St. Anslem Primary School
SHISELWENI II Mahlalini Dwaleni High School
SHISELWENI II Mahlalini Madulini Primary School
SHISELWENI II Mahlalini Sibovu Primary School
SHISELWENI II Makhwelela Doropeni Primary School
SHISELWENI II Makhwelela Gogo Centre
SHISELWENI II Makhwelela Mathendele Hall
SHISELWENI II Mbabala Dwaleni High School
SHISELWENI II Mbabala Gogo Centre
SHISELWENI II Mbangweni Nsongweni Secondary School
SHISELWENI II Mbeka Gogo Centre
SHISELWENI II Mkhitsini Galile Primary School
SHISELWENI II Mkhitsini Sokhonjiwe School
SHISELWENI II Mpangisweni Gogo Centre
SHISELWENI II Sikhotseni Gogo Centre
SHISELWENI II Sikhotseni Mhlanga Primary School
SIGWE Kuphumleni Makhava Primary School
SIGWE Kuphumleni Mpakeni Primary School
SIGWE Lulakeni Sigwe Inkundla
SIGWE Lulakeni Lulakeni Primary School
SIGWE Lulakeni Mbava Primary School
SIGWE Lulakeni KaMngayi NCP/Lidladla
SIGWE Ndunayithini Langolotjeni Primary School
SIGWE Nyatsini Nyatsini Primary School
SOMNTONGO Ezindwendweni Etjeni Primary School
SOMNTONGO Ezindwendweni Ezindwendweni Secondary
SOMNTONGO Ezindwendweni Siphondo Primary School
SOMNTONGO Luhlekweni Thesalonika Church
SOMNTONGO Maplotini Lavumisa Primary School
SOMNTONGO Nsubane Nsubane Primary School
SOMNTONGO Ntuthwakazi Apostolic Faith Church
SOMNTONGO Phangweni Gogo Centre
SOMNTONGO Phangweni Mlindazwe Primary School
SOMNTONGO Vimbizibuko Emthonjeni Primary School
SOMNTONGO Vimbizibuko Mgampondo Primary School
ZOMBODZE EMUVA Bulekeni Kathuleni High School
ZOMBODZE EMUVA Mampondweni Mabamba Primary School
ZOMBODZE EMUVA Mampondweni Othandweni Primary School
ZOMBODZE EMUVA Ngwenyameni Gogo Centre
ZOMBODZE EMUVA Ngwenyameni Nkulunga Primary School
ZOMBODZE EMUVA Ngwenyameni Ndvungunye Primary School
ZOMBODZE EMUVA Ngwenyameni Old Inkhundla