MANZINI REGION
Inkhundla Imiphakatsi Nomination Centre Nomination Date
1. KUKHANYENI Nyakeni Emphakatsi 28-07-2018
Nkiliji Emphakatsi 28-07-2018
Bhekinkhosi Emphakatsi 28-07-2018
Nswaceni Emphakatsi 28-07-2018
Mkhulamini Mphembekati Primary 29-07-2018
Maliyaduma Maliyaduma Primary 29-07-2018
Mbeka Emphakatsi 29-07-2018
2.KWALUSENI Kwaluseni Kwaluseni Central Primary 28-07-2018
Logoba Emphakatsi 28-07-2018
Mhlane Emphakatsi Hall 28-07-2018
3.LAMGABHI Lamgabhi Emphakatsi 28-07-2018
Dvudvusini Ekuthokozeni Primary School 28-07-2018
Luhleko Emphakatsi 28-07-2018
Emhlangeni Emphakatsi 28-07-2018
Nhlulweni Emphakatsi 29-07-2018
4. LOBAMBA LOMDZALA Kufinyeni St Andrews 28-07-2018
Luyengo Emphakatsi 28-07-2018
Mahlanya Emphakatsi 28-07-2018
Ngwenyameni Ngwenyameni Primary 29-07-2018
5. LUDZELUDZE Mbekelweni Emphakatsi 28-07-2018
Zombodze Zombodze High 28-07-2018
Lozitha Lozitha High 28-07-2018
Nkamanzi Emphakatsi 28-07-2018
Kudzeni Emphakatsi 29-07-2018
6. MAFUTSENI Mafutseni Emphakatsi 28-07-2018
Ngculwini Emphakatsi 28-07-2018
Ka-Nkhambule Emphakatsi 28-07-2018
Luhlokohla Emphakatsi 29-07-2018
Timbutini Enkhabanhle 28-07-2018
Bhudla Emphakatsi 29-07-2018
7. MAHLANGATJA Mgomfelweni Emphakatsi 28-07-2018
Ntfungula/Luzelweni Emphakatsi 28-07-2018
Mambatfweni Emphakatsi 28-07-2018
Nsangwini Emaqhaweni AEC 28-07-2018
Mahlangatsha Emphakatsi 28-07-2018
Ludvondvolweni Emphakatsi 28-07-2018
Sigcineni Zamani Primary School 28-07-2018
Ndzeleni Ndzeleni Primary 28-07-2018
KaZulu Emphakatsi 28-07-2018
Nciniseleni Emphakatsi 28-07-2018
Bhahwini Emphakatsi 28-07-2018
8. MANGCONGCO Mangcongco/Ezenukeni Emphakatsi 28-07-2018
Sandlane/Ekuthuleni Emphakatsi 28-07-2018
Mabhukwini Emphakatsi 28-07-2018
Dwalile Emphakatsi 28-07-2018
9. MANZINI NORTH Makholweni Hilside school 28-07-2018
St Pauls St Pauls Church 28-07-2018
Mnyenyweni Emphakatsi 29-07-2018
Manzini Central Manzini Central High 29-07-2018
Dwaleni Lomadvokola Primary 29-07-2018
Mzimnene Emphakatsi 29-07-2018
10. MANZINI SOUTH Mjingo Mjingo High School 29-07-2018
Moneni AME church 29-07-2018
Ticancweni Dladleni Ncp 28-07-2018
Zakhele Zakhele Community Hall 28-07-2018
Ngwane Park Ngwane Park High School 29-07-2018
Mhobodleni Nazarene High School 28-07-2018
11.MHLAMBANYATSI Zondwako Emphakatsi 28-07-2018
Lundzi Emphakatsi 28-07-2018
Dingizwe Emphakatsi 28-07-2018
Mlindazwe Mgotjane Primary School 28-07-2018
Mbangave Emphakatsi 28-07-2018
Bhunya Community Hall 28-07-2018
12. MKHIWENI Dvokolwako Emphakatsi 28-07-2018
Kutsimuleni Mncozini High 28-07-2018
Mbelebeleni Emphakatsi 28-07-2018
Khuphuka/Ngomane Emphakatsi 28-07-2018
Mnjoli/Likima Mnjoli Primary 28-07-2018
13. MTFONGWANENI Gundvwini/ Lesibovu Emphakatsi 28-07-2018
Lwandle Emphakatsi 29-07-2018
Ndlandlameni Emphakatsi 28-07-2018
Hlane/Bulunga Emphakatsi 28-07-2018
14. NGWEMPISI Dladleni Emphakatsi 28-07-2018
Ngcoseni Emphakatsi 28-07-2018
Bhadzeni 1 Emphakatsi 28-07-2018
Velezizweni Emphakatsi 28-07-2018
Macudvulwini Emphakatsi 28-07-2018
15. NHLAMBENI Mphankomo Emphakatsi 28-07-2018
Njelu Gogo Centre 28-07-2018
Ngonini Gogo Centre 28-07-2018
Masundvwini Gogo Centre-Shali 28-07-2018
16. NKOMIYAHLABA Sibuyeni Emphakatsi 28-07-2018
Vusweni Vusweni Primary 28-07-2018
Sigombeni Lomngeletjane Primary 28-07-2018
Ntunja Emphakatsi 28-07-2018
Eni Emphakatsi 28-07-2018
Ngcayini Emphakatsi 28-07-2018
Sankolweni Emphakatsi 28-07-2018
Nsenga Emphakatsi 28-07-2018
Nsingweni Sisekelweni Church 28-07-2018
17. NTONTOZI Ntontozi Emphakatsi 28-07-2018
Ncabaneni Emphakatsi 28-07-2018
Khalangilile Emphakatsi 28-07-2018
Mphini Emphakatsi 28-07-2018
Ndinda Emphakatsi 28-07-2018
Ndlinilembi Emphakatsi 28-07-2018
Gebeni Gushede 28-07-2018
18. PHONDO Mgazini Emphakatsi 28-07-2018
Bhadzeni 2 Emphakatsi 28-07-2018
Mahhashini Gugwini Primary School 28-07-2018
Lushikishini Gogo centre 28-07-2018
Khabonina Edladleni (soup kitchen) 29-07-2018
HHOHHO REGION
1.HHUKWINI Lamgabhi Lamgabhi Umphakatsi 28-07-2018
Dlangeni Dlangeni Umphakatsi 28-07-2018
Kasiko KaSiko Umphakatsi 28-07-2018
Sitseni Gogo Centre 28-07-2018
2.LOBAMBA Zulwini Zulwini Umphakatsi 28-07-2018
ELangeni ELangeni Umphakatsi 28-07-2018
Lobamba Lobamba Umphakatsi 28-07-2018
Ezabeni Ezabeni Umphakatsi 28-07-2018
Nkhanini Nkhanini Umphakatsi 28-07-2018
3.MBABANE EAST Fonteyn Cresh 28-07-2018
Mdzimba/KaLofokati Mdzimba Umphakatsi 28-07-2018
Msunduza KaBoyce Primary School 28-07-2018
Sidvwashini Limkokwin University 29-07-2018
4.MBABANE WEST Mangwaneni Mangwaneni Primary School 28-07-2018
Manzana Mbabane Central High School 28-07-2018
Nkwalini Red Cross 28-07-2018
5.SIPHOCOSINI Luhlendlweni Luhledlweni Umphakatsi 28-07-2018
Sigangeni Sigangeni Umphakatsi 28-07-2018
Siphocosini Siphocosini Umphakatsi 28-07-2018
Mantabeni Mantabeni Umphakatsi 28-07-2018
6.MOTSHANE Kupheleni Kupheleni Umphakatsi 28-07-2018
Mpolonjeni Mpolonjeni Umphakatsi 28-07-2018
Nduma Nduma Umphakatsi 28-07-2018
7.NKHABA Malanti Malanti Primary School 28-07-2018
Kuvinjelweni Mnyokane Primary School 28-07-2018
Jubukweni Jubukweni Umphakatsi 28-07-2018
Nkhaba Nkhaba Umphakatsi 29-07-2018
8.MAPHALALENI Edlozini Ararati Primary School 28-07-2018
Mfeni Mfeni Umphakatsi 28-07-2018
Nsingweni Nsingweni Umphakatsi 28-07-2018
Madlolo Madlolo Umphakatsi 28-07-2018
Maphalaleni Maphalaleni Umphakatsi 28-07-2018
Mcengeni Mcengeni Umphakatsi 29-07-2018
9.MHLANGATANE Malibeni Malibeni Umphakatsi 28-07-2018
Mangweni Mangweni Umphakatsi 29-07-2018
Mphofu Mphofu Umphakatsi 28-07-2018
Ndwabangeni Ndwabangeni Umphakatsi 28-07-2018
Nhlanguyavuka Nhlanguyavuka Umphakatsi 28-07-2018
Nyakatfo Nyakatfo Umphakatsi 28-07-2018
Sidvwashini Sidvwashini Umphakatsi 29-07-2018
Zinyane Zinyane Umphakatsi 28-07-2018
10.MADLANGEMPHISI Ekuphakameni Ekuphakameni Umphakatsi 28-07-2018
Emzaceni Emzaceni Umphakatsi 29-07-2018
Tfuntini Tfuntini Umphakatsi 28-07-2018
Ka-Gucuka Ka-Gucuka Umphakatsi 28-07-2018
Mavula Mavula Umphakatsi 29-07-2018
Nyonyane/Maguga Nyonyane/Maguga Umphakatsi 29-07-2018
Zandondo Zandondo Umphakatsi 28-07-2018
11.NDZINGENI Bulandzeni Bulandzeni Umphakatsi 29-07-2018
Kwaliweni Kwaliweni Umphakatsi 28-07-2018
Ludlawini Ludlawini Umphakatsi 28-07-2018
Meleti Meleti Umphakatsi 28-07-2018
Mgungundlovu Mgungundlovu Umphakatsi 29-07-2018
Mvuma Mvuma Umphakatsi 28-07-2018
Ndzingeni Ndzingeni Umphakatsi 28-07-2018
Nkamanzi Nkamanzi Umphakatsi 29-07-2018
Ntsanjeni Ntsanjeni Umphakatsi 28-07-2018
12.NTFONJENI Hhohho Hhohho Umphakatsi 28-07-2018
Mvembili Mvembili Umphakatsi 28-07-2018
Mshingishingini Mshingishingini Umphakatsi 28-07-2018
Vusweni Vusweni Nazarene Primary 28-07-2018
Lomshiyo Ntfonjeni Primary School 28-07-2018
Ka-Hhelehhele Hhelehhele Nazarene Primary 28-07-2018
KaNdwandwe KaNdwandwe Umphakatsi 28-07-2018
13.PIGGS PEAK Bulembu/Luhhumaneni 1 Bulembu Primary School 29-07-2018
Pigg’s Peak Pigg’s Peak Park 29-07-2018
Nsangwini Endlozini Ararata Primary 28-07-2018
Nginamadvolo Nginamadvolo Primary School 28-07-2018
Luhhumaneni 2 Luhhumaneni Primary School 28-07-2018
Luhlangotsini Nkwenkwe Gogo Centre 29-07-2018
14.TIMPHISINI Ludzibini Ludzibini Umphakatsi 29-07-2018
Mashobeni North Mashobeni Umphakatsi 28-07-2018
Hhohho Hhohho Umphakatsi 28-07-2018
Mvembili Mvembili Umphakatsi 28-07-2018
15.MAYIWANE Mkhuzweni Mkhuzweni Umphakatsi 28-07-2018
Mfasini Mfasini Umphakatsi 28-07-2018
Mkhweni Mkhweni Umphakatsi 28-07-2018
Mavula Mavula Umphakatsi 28-07-2018
Herefords Herefords High School 28-07-2018
SHISELWENI REGION
1.GEGE Dilini Magojela Primary 28-07-2018
KaDinga KaDinga Primary 28-07-2018
KaTsambekwako Mavula Primary 28-07-2018
Mashobeni Mshengu High 28-07-2018
Mhlahlweni Gogo centre 28-07-2018
Mlindazwe Gogo centre 28-07-2018
Nshamanti Gogo centre 28-07-2018
Nsukazi Gogo centre 28-07-2018
Sidwala Gogo centre 28-07-2018
Sisingeni Dudusini Primary 28-07-2018
Siyendle Siyendle Primary 28-07-2018
2. HOSEA Bufaneni Gogo centre 28-07-2018
Hhohho Emuva Gogo centre 28-07-2018
KaLiba Siyendle Primary 28-07-2018
Lushini Siyendle Primary 28-07-2018
Manyiseni Gogo centre 28-07-2018
Nsingizi Gogo centre 28-07-2018
Ondiyaneni Gogo centre 28-07-2018
3.KUBUTA Ezishineni Ekuphakameni High 28-07-2018
Kaphunga Gogo centre 28-07-2018
Kandlovu Gogo centre 28-07-2018
Ngobelweni Gogo centre 28-07-2018
Nhlalabantfu Gogo centre 28-07-2018
KaKholwane Nayini Primary school 28-07-2018
KaMboke Gogo centre 28-07-2018
KaGwebu Gogo centre 28-07-2018
4.KUMETHULA Gasa Gogo centre 28-07-2018
Khamsile Gogo centre 28-07-2018
Lomfa Gogo centre 28-07-2018
Mbabane Gogo centre 28-07-2018
Mbangweni Gogo centre 28-07-2018
Nkalaneni Gogo centre 28-07-2018
Nzameya Mzila Primary 28-07-2018
Nkomonye Gogo centre 28-07-2018
5.MASEYISINI Kamzizi Mlambo High 28-07-2018
Simemeni Gogo centre 28-07-2018
Vusweni Emphakatsi 28-07-2018
6.MATSANJENI SOUTH Bambitje Bambitje Primary 28-07-2018
Dinabanye Phumelela Primary 28-07-2018
Kwaluseni Oslo Primary 28-07-2018
Qomintaba Gogo centre 28-07-2018
7.MTSAMBAMA Benezer Benezer High 28-07-2018
Bhanganoma Emphakatsi 28-07-2018
Kwendzeni Emphakatsi 28-07-2018
Magele Emphakatsi 28-07-2018
Zenzile Zenzile NCP 28-07-2018
8.NGUDZENI KaMbiko/KaMkhaya Ngudzeni High 28-07-2018
KaMhawu Emphakatsi 28-07-2018
KaMshengu Gogo center 28-07-2018
Lusitini Emphakatsi 28-07-2018
Mphini Emphakatsi 28-07-2018
Ndushulweni Emphakatsi 28-07-2018
Nokwane Emphakatsi 28-07-2018
Phobane Gogo center 28-07-2018
9.NKWENE Buseleni Emphakatsi 28-07-2018
Hlobane Tholulwazi Primary 28-07-2018
Kuphumuleni Kuphumleni Primary 28-07-2018
Nkwene Emphakatsi 28-07-2018
10.SANDLENI KaGwegwe Emphakatsi 28-07-2018
Ezibondeni/KaShiba Gogo centre 28-07-2018
Nhletjeni Gogo centre 28-07-2018
Nkhungwini Nkhungwini Primary 28-07-2018
Ngololweni Emphakatsi 28-07-2018
11.SHISELWENI 1 Eposini St Juliana 28-07-2018
Hhuhhuma Evangelical church 28-07-2018
Mabonabulawe Emphakatsi 28-07-2018
Manyandzeni Emphakatsi 28-07-2018
Mchinsweni Emphakatsi 28-07-2018
Zikhotheni St Anselam 28-07-2018
12.SHISELWENI II Mahlalini Gogo centre 28-07-2018
Mbabala Gogo centre 28-07-2018
Mbeka Emphakatsi 28-07-2018
Mpangisweni Gogo centre 28-07-2018
Mbangweni Emphakatsi 28-07-2018
Mkhitsini Sokhonjiwe High 28-07-2018
Sikhotseni Gogo centre 28-07-2018
13.SIGWE Lulakeni Sigwe Inkhundla 28-07-2018
Kuphumleni Makhava High 28-07-2018
Ndunayithini Ndunayithini High 28-07-2018
Nyatsini Gogo centre 28-07-2018
14.SOMNTONGO Ezindwendweni Ezindwendweni Primary 28-07-2018
Luhlekweni Emaphakatsi 28-07-2018
Maplotini Emaphakatsi 28-07-2018
Ntuthwakazi Apostolic Faith 28-07-2018
Phangweni Gogo centre 28-07-2018
Vimbizibuko Gogo centre 28-07-2018
15.ZOMBODZE EMUVA Bulekeni Gogo centre 28-07-2018
Mampondweni Gogo centre 28-07-2018
Ngwenyameni Gogo centre 28-07-2018
Zombodze Emphakatsi 28-07-2018
LUBOMBO REGION
1.DVOKODVWENI Hlane Dlalisile high school 28-07-2018
Malindza Malindza chiefdom 28-07-2018
Mdumezulu Gogo centre 28-07-2018
Mhlangatane Dvokodvweni high school 28-07-2018
Njabulweni World vision(Njabulweni) 28-07-2018
Ntandweni Ntandweni high school 28-07-2018
2.GILGAL Bulunga Bulunga nazarene church 28-07-2018
Etjedze(Macetjeni) Mabondvweni primary school 28-07-2018
Hlutse Hlutse high school 28-07-2018
Macetjeni Macetjeni chiefdom 28-07-2018
Sigcaweni west Sigcaweni high school 28-07-2018
Vikizijula Vikizijula chiefdom 28-07-2018
3.LOMAHASHA Lomahasha Lomahasha chiefdom 28-07-2018
Shewula Shewula chiefdom 28-07-2018
4.LUBULI Canterburry Canterburry hall 29-07-2018
Ka-Vuma Ka-Vuma chiefdom 28-07-2018
Mabantaneni Kwezi high school 28-07-2018
Ntuthwakazi Kwezi high school 28-07-2018
5.LUGONGOLWENI Ka-Langa Ka-Langa chiefdom 28-07-2018
Makhewu Good Shepherd primary school 28-07-2018
Mlindazwe St.Boniface primary school 28-07-2018
Sitsatsaweni Sitsatsaweni primary school 28-07-2018
6.MATSANJENI NORTH Lukhetseni Mnyafula primary school 28-07-2018
Mambane Mambane primary school 28-07-2018
Maphungwane Mphundle high school 28-07-2018
Tikhuba Tikhuba high school 28-07-2018
7.MHLUME Mafucula Mafucula primary school 28-07-2018
Mhlume Mhlume hall 28-07-2018
Simunye Simunye hall 28-07-2018
Tambankulu Tambankulu sports ground 28-07-2018
Tsambokhulu Tsambokhulu hall 28-07-2018
Tshaneni Tshaneni hall 28-07-2018
Vuvulane Vuvulane hall 28-07-2018
8.MPOLONJENI Ka-Shoba Ka-Shoba chiefdom 28-07-2018
Mpolonjeni Mpolonjeni chiefdom 28-07-2018
Ka-Ndangu Ka-Ndangu chiefdom 28-07-2018
Ngcina Ngcina primary school 28-07-2018
Sigcaweni east Sigcaweni chiefdom 28-07-2018
9.SIPHOFANENI Ka-Mkhweli Ka-Mkhweli chiefdom 28-07-2018
Maphilingo Maphilingo chiefdom 28-07-2018
Mphumakudze Mphumakudze chiefdom 28-07-2018
Nceka Nceka chiefdom 28-07-2018
Ngevini Sibetsaphi primary school 28-07-2018
Tambuti Tambuti hall 28-07-2018
Madlenya Madlenya chiefdom 29-07-2018
10.NKILONGO Illovo Mayaluka hall 29-07-2018
Crooks plantations Mkhiwa egroundini 29-07-2018
Gamula Gamula emphakatsi 29-07-2018
Phafeni Big Bend high 29-07-2018
Lunkuntu Lunkuntu hall 29-07-2018
Nkhanini Nkhanini primary school 29-07-2018